انتخاب برند:
همه برندها بوش
ترتیب قیمت:
چاپ
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR 9kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32841IR

BOSCH Washing Machine Model WAY32841IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 15,966,720 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR 9kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3266XIR

BOSCH Washing Machine Model WAW3266XIR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 15,227,520 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR 9kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28862IR

BOSCH Washing Machine Model WAY28862IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,810,400 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR 8kg


مقایسه
موجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28791IR

BOSCH Washing Machine Model WAY28791IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,553,000 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW2876XIR 8kg


مقایسه
موجود
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW2876XIR

BOSCH Washing Machine Model WAW2876XIR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,137,200 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور موتور بی‌صدا
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR 9kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32660IR

BOSCH Washing Machine Model WAW32660IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 14,011,800 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR 8kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28640IR

BOSCH Washing Machine Model WAW28640IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 13,582,800 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR 9kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28760IR

BOSCH Washing Machine Model WAW28760IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 13,513,500 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور بی صدا
تعداد برنامه شستشو rinse, dark wash, quick/mixture, Drain / Spin, allergy plus, Quick 15'/30', Duvet, Automatic Intensive, wool, delicates/silkTouchControl: Prewash, Reduced Ironing, Spin speed reduction, Start delay, Temperature, SpeedPerfect, EcoPerfect, start/pause با قابلیت بارگیری مجدد، rinse hold, Memory und 24 h Start delay, i-Dos 1: مایع شوینده، i-DOS 2: نرم‌کننده پارچه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR 7kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2426SIR

BOSCH Washing Machine Model WAK2426SIR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 8,191,920 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1200
نوع موتور تسمه ای
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR 9kg


مقایسه
موجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24265IR

BOSCH Washing Machine Model WAK24265IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 7,980,060 تومان

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1200
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24260IR 8kg


مقایسه
موجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK24260IR

BOSCH Washing Machine Model WAK24260IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 7,768,200 تومان

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR 7kg


مقایسه
موجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200IR

BOSCH Washing Machine Model WAK20200IR

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 7,344,480 تومان

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1000
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28681IR

BOSCH Washing Machine Model WAT28681IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2848XIR 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2848XIR

BOSCH Washing Machine Model WAT2848XIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28480IR 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28480IR

BOSCH Washing Machine Model WAT28480IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2466XIR 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2466XIR

BOSCH Washing Machine Model WAT2466XIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24661IR

BOSCH Washing Machine Model WAT24661IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2446XIR 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2446XIR

BOSCH Washing Machine Model WAT2446XIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24460IR 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24460IR

BOSCH Washing Machine Model WAT24460IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR 7kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK2020SIR

BOSCH Washing Machine Model WAK2020SIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1000
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR 6kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB202S2IR

BOSCH Washing Machine Model WAB202S2IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1000
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAB20262IR 6kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAB20262IR

BOSCH Washing Machine Model WAB20262IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 6kg
دورموتور 1000
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WVG30460IR 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WVG30460IR

BOSCH Washing Machine Model WVG30460IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1500
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WTG86400IR 8kg


مقایسه
ناموجود
B
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WTG86400IR

BOSCH Washing Machine Model WTG86400IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24662IR 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT24662IR

BOSCH Washing Machine Model WAT24662IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور بی صدا
تعداد برنامه شستشو TouchControl: Prewash, Reduced Ironing, Spin speed reduction, Start delay, Temperature, SpeedPerfect, EcoPerfect, start/pause با قابلیت بارگیری مجدد، rinse hold, Memory und 24 h Start delay, i-Dos 1: مایع شوینده، i-DOS 2: نرم‌کننده پارچه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2465XIR 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2465XIR

BOSCH Washing Machine Model WAT2465XIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور بی صدا
تعداد برنامه شستشو TouchControl: Prewash, Reduced Ironing, Spin speed reduction, Start delay, Temperature, SpeedPerfect, EcoPerfect, start/pause با قابلیت بارگیری مجدد، rinse hold, Memory und 24 h Start delay, i-Dos 1: مایع شوینده، i-DOS 2: نرم‌کننده پارچه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28690 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW28690

BOSCH Washing Machine Model WAW28690

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور BLDC
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32590 9kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32590

BOSCH Washing Machine Model WAW32590

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 15 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW3256XGC

BOSCH Washing Machine Model WAW3256XGC

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW32560GC

BOSCH Washing Machine Model WAW32560GC

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32793 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32793

BOSCH Washing Machine Model WAY32793

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 21
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW325E25 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW325E25

BOSCH Washing Machine Model WAW325E25

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2790 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2790

BOSCH Washing Machine Model WAYH2790

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2890 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAYH2890

BOSCH Washing Machine Model WAYH2890

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32893 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32893

BOSCH Washing Machine Model WAY32893

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287E25 8kg


مقایسه
ناموجود
+++A
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287E25

BOSCH Washing Machine Model WAY287E25

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 13+4 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28543 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY28543

BOSCH Washing Machine Model WAY28543

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW324DE 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW324DE

BOSCH Washing Machine Model WAW324DE

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1600
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287W4 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY287W4

BOSCH Washing Machine Model WAY287W4

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32592 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAY32592

BOSCH Washing Machine Model WAY32592

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1600
تعداد برنامه شستشو 16 عدد
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAK20200

BOSCH Washing Machine Model WAK20200

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1000
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAN28290 7kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAN28290

BOSCH Washing Machine Model WAN28290

گارانتی : سیهاوی

ظرفیت دیگ 7kg
دورموتور 1400
نوع موتور EcoSilence Drive
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28780IR 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28780IR

BOSCH Washing Machine Model WAT28780IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور بی صدا
تعداد برنامه شستشو rinse, dark wash, quick/mixture, Drain / Spin, allergy plus, Quick 15'/30', Duvet, Automatic Intensive, wool, delicates/silkTouchControl: Prewash, Reduced Ironing, Spin speed reduction, Start delay, Temperature, SpeedPerfect, EcoPerfect, start/pause با قابلیت بارگیری مجدد، rinse hold, Memory und 24 h Start delay, i-Dos 1: مایع شوینده، i-DOS 2: نرم‌کننده پارچه
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28561IR 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT28561IR

BOSCH Washing Machine Model WAT28561IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور بی صدا
تعداد برنامه شستشو * TouchControl buttons: start/pause with reload function, Rinse plus, Prewash, Start delay, Temperature, Spin speed reduction/Rinse hold * برنامه‌های ویژه: rinse, dark wash, Drum clean, shirts/blouses, sportswear, quick/mixture, Drain / Spin, allergy plus, Quick 30'/15', Duvet, wool, delicates/silk
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2847XIR 9kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAT2847XIR

BOSCH Washing Machine Model WAT2847XIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
دورموتور 1400
نوع موتور کم صدا با عمر طولانی
تعداد برنامه شستشو شستوی بهداشتی، مخصوص افراد حساس و آلرژی های پوستی ، پرده 30°C، لباس های تیره، خشک کن، ملحفه، Drum Clen، اتوکشی آسان، خشک کن اضافی، شستشوی سریع / مختلط ، پیراهن، کاهش سرعن خشک کن، ورزشی، شروع / توقف، شستشوی سریع 15 و 30 دقیقه ای، انتخاب دما، تاخیر زمانی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WAW24540IR 8kg


مقایسه
ناموجود
A+++
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WAW24540IR

BOSCH Washing Machine Model WAW24540IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1200
نوع موتور کم صدا با عمر طولانی
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WTG8640XIR 8kg


مقایسه
ناموجود
B
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WTG8640XIR

BOSCH Washing Machine Model WTG8640XIR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 8kg
دورموتور 1400
تعداد برنامه شستشو woollen finish, mix, timeprogramm warm, timeprogramm cold, allergy plus, sportswear, Down wear, super quick 40, shirts 15
اطلاعات بیشتر
ماشین لباسشویی بوش مدل WTN86200IR 9kg


مقایسه
ناموجود
B
بوش

ماشین لباسشویی بوش مدل WTN86200IR

BOSCH Washing Machine Model WTN86200IR

گارانتی : بوش سرویس

ظرفیت دیگ 9kg
اطلاعات بیشتر