انتخاب برند:
همه برندها بوش
ترتیب قیمت:
چاپ
ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404


مقایسه
موجود
A
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A404

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD80A404

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 30,030,000 تومان

تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104 "30


مقایسه
موجود
A
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD80A104

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD80A104

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 29,150,000 تومان

عمق با درب 856mm
تعداد طبقات یخچال 4
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204 "27


مقایسه
موجود
A+
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AI204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAG90AI204

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 23,650,000 تومان

تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204 "27


مقایسه
موجود
A+
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAG90AW204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAG90AW204

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 22,550,000 تومان

ضمانت موتور 10 سال ضمانت کمپرسور
تعداد طبقات یخچال 3
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAD90VB204 "30


مقایسه
موجود
A+
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAD90VB204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAD90VB204

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 22,110,000 تومان

تعداد طبقات یخچال 4+1
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704


مقایسه
موجود
A
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A704

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN58A704

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 20,185,000 تومان

تعداد طبقات یخچال 3+1
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN58A104 "30


مقایسه
موجود
A
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN58A104

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN58A104

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 18,920,000 تومان

تعداد طبقات یخچال 3+1
تعداد طبقات فریزر 3
اطلاعات بیشتر
ساید بای ساید بوش مدل KAN90VI204 "30


مقایسه
موجود
A+
بوش

ساید بای ساید بوش مدل KAN90VI204

BOSCH Refrigerator Side By Side Model KAN90VI204

گارانتی : بوش سرویس

قیمت نهایی: 17,490,000 تومان

تعداد طبقات یخچال 4+1
تعداد طبقات فریزر 4
اطلاعات بیشتر